solhälsningar

Varför gör vi 108 solhälsningar?

Numret 108 har många viktiga och symboliska betydelser inom olika discipliner, från matematik till religion, spirituell övning, kampsport och yoga.

Några exempel:

  • En japa mala (eller mala) är bönepärlor som används inom både Buddism och Hinduism. Recitationer av böner och mantran räknas med hjälp av malans pärlor. Buddistiska malas har traditionellt 108 pärlor. Dessa symboliserar de 108 formerna som Avalokiteshvara kunde anta och som motsvarar människans108 passioner.
  • Det matematiska sambandet 1×1=1, 2×2=4, 3x3x3=27 och 1x4x27=108.
  • 108 är ett Harshadtal, det vill säga ett heltal som är delbart med sin siffersumma (summan av talets siffror, i det här fallet 1+0+8). Harshad är sanskrit och betyder ”glädjegivare”.
  • Det sägs att totalt 108 energilinjer leder till och från Anahata, hjärtchakrat.
  • Alfabetet i sanskrit består av 54 tecken. Varje tecken finns i maskulin och feminin form, shiva och shakti och uppgår därmed till 108 (54×2).

Vad är en solhälsning?

En vanlig (surya namaskar) solhälsning består av nio yogaställningar som görs efter varandra i takt med andetagen. Du gör den första ställningen när du andas in och sträcker armarna upp, den andra när du andas ut och fortsätter så tills du har gjort alla nio ställningarna. Adho mukha svanasana (Nedåtgående hund) är den mittersta ställningen och när du kommer dit tar du fem andetag i följd.

Varför solhälsning?

Solhälsningen (sun salutation) kan ses som meditation i rörelse och utmärkt yoga träning för att väcker kroppen till liv och den ger energi. Du får fokusera på andningen en stund och är perfekt när du vill yoga hemma.

Surya Namaskara – Solhälsning a består av följande positioner i denna ordning
1. Tadasana – Bergets position
2. Urdvha Hastasana – Uppåtriktad hälsning
3. Uttanasana – Framåtfällning
4. Ardha Uttanasana – Halv framåtfällning
5. Phalakasana – Plankan
6. Chaturanga Dandasana – Fyrsidig stavposition
7. Urdhva Mukha Svanasana – Uppåtgående hund, Alternativt Bhujangasana, Cobran
8. Adho Mukha Svanasana – Nedåtgående hund
9. Ardha Uttanasana – Framåtfällning
10. Uttanasana – Halv framåtfällning
11. Urdvha Hastasana – Uppåtriktad hälsning
12. Tadasana – Bergets position

Hur är 108 solhälsningar annorlunda?

Att göra 108 solhälsningar är lite annorlunda. Du går fortfarande igenom de nio yogaställningarna och rör dig i takt med andetagen. Vi väcker upp kroppen, steg för steg. Skillnaden är att du inte stannar i Nedåtgående hund under fem andetag. Även den ställningen håller du istället under endast en utandning och fortsätter sedan till nästa position.

Hur kommer vi genomföra eventet?

De 108 solhälsningarna delas upp i nio block med 12 solhälsningar i varje block. Efter varje block med 12 solhälsningar tar vi en paus genom att stanna fem andetag i Nedåtgående hund som under en vanlig solhälsning. Under de 108 solhälsningarna blir det 8 sådana pauser. Vi håller på Hot Yoga Uppsala regelbundet events med de 108 solhälsningarna. 

Vad händer om jag blir trött?

Du kan ta en paus om du blir trött. Var alltid uppmärksam på din kropp och de signaler den skickar till dig. Om din kropp behöver en paus så ska du ta det. Fokusera mer på andingen och modifiera när du behöver, tex istället för Urdhva Mukha Svanasana så kan du göra Bhujangasana och självklart så är chaturanga dandasana med knä i ett steg att skala ner din solhälsning. Läs mer om hur du modifierar här.

12 stycken solhälsningar i snabbt flöde som ger energi! För att det inte ska ta så lång tid att göra 108 solhälsningar kommer vi att skala ned vissa steg för att vi ska komma i mål snabbare. I denna yoga video kan praktisera yoga hemma så att du kommer förberedd till Uppsala Yogarun.

Nedåtgående hunden böjda knän

Hur gör jag för att vila?

Du vilar genom att ta dig till barnets position. Sätt ner dina händer och knän i marken. Sänk dina höfter till dina hälar och lägg din panna mot mattan. Stanna i Barnets position till din kropp är återhämtad och du kan fortsätta med solhälsningarna.

Hur kommer jag tillbaka igen efter en paus?

För att återuppta solhälsningarna tar du dig till Nedåtgående hund och väntar tills de andra också kommer dit. När alla är i Nedåtgående hund, fortsätt att ta dig genom ställningarna tillsammans.

Kan vem som helst göra 108 solhälsningar?

Alla som är bekväma med att göra en vanlig solhälsning kommer kunna göra de 108 solhälsningarna. De flesta som provar för första gången förvånas över hur lätt det är att göra 108 solhälsningar och hur snabbt det går. Komplettera gärna dina träning på solhälsningar med annan yoga som Ashtanga yoga med Yogateket från Uppsala 

Varför det är lättare än du tror?

En av anledningarna till att det lättare än du förväntar dig är att du inte stannar i adho mukha Svanasana under fem andetag varje solhälsning.

En annan anledning är att kroppen är i ständig rörelse och aldrig stannar förutom under de 8 pauserna.

Slutligen är andningen en viktig anledning. Alla andas in och ut samtidigt och du kan höra de andras andetag. Ljudet av andetagen och den synkroniserade rörelsen till andningen ger dig energi och entusiasm att genomföra de 108 solhälsningarna.

Sammanfattning

108 solhälsningar används för att uppmärksamma årstidernas skiftningar och andra speciella händelser. Håll utkik på Hot Yoga Uppsala’s hemsida för dessa event. Kom öppna ditt hjärtchakra (Anahata) tillsammans med andra yogis.

Att göra 108 solhälsningar är annorlunda från att göra en vanlig solhälsning eftersom du inte stannar i Nedåtgående hund under fem andetag.

Det är lättar att göra 108 solhälsningar än många tror och du kommer bli klar mycket snabbare än vad du förväntar dig.